podczas pisania pracy dyplomowej zwykle trzeba wypożyczać z biblioteki uniwersyteckiej wiele książek, nie przekraczając jednocześnie limitu na karcie bibliotecznej. Aby nieco odciążyć kartę biblioteczną, warto sprawdzić, czy szukana pozycja nie znajduje się w zbiorach biblioteki cyfrowej.

Biblioteki cyfrowe umożliwiają darmowy dostęp do tekstów publikacji w wersji zdigitalizowanej. Trzeba zaznaczyć, że są to w większości dzieła, do których wygasły majątkowe prawa autorskie, a więc upłynęło co najmniej 70 lat od śmierci ich autora.

W Polsce powstaje coraz więcej bibliotek cyfrowych. Oto niektóre z nich:

  • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona – udostępnia w postaci cyfrowej wydania tekstów literackich, naukowych, dokumentów historycznych, a także czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. W tej bibliotece cyfrowej można więc np. poczytać sobie zeskanowaną przedwojenną gazetę.
  • Polska Biblioteka Internetowa – zawiera ponad 30 tysięcy pozycji w wersji cyfrowej w języku polskim, jednak dostęp do części z nich jest płatny.
  • Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej – ta powstała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego cyfrowa biblioteka, która dysponuje rozległymi zbiorami polskich dzieł literackich w wersji cyfrowej.

Pełna lista polskich bibliotek cyfrowych  znajduje się na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych. Warto też skorzystać ze znajdującej się na tej stronie wyszukiwarki, która umożliwia przeszukiwanie zbiorów tychże bibliotek oraz przeglądanie zawartości niektórych publikacji.

A oto cyfrowe biblioteki anglojęzyczne:

  • Internet Archive – to największe internetowe archiwum zasobów multimedialnych oraz historii Internetu. Znaleźć tam można książki (ok. milion darmowych e-booków), fotografie, filmy, pliki audio, dawne wersje oprogramowania oraz archiwalne wersje stron internetowych.
  • LibrarySpot – centrum sieciowych zasobów bibliotecznych oraz baza zawierająca dużą ilość książek w wersji online.
  • Projekt Gutenberg – to zbiór ponad 30 tysięcy książek, będących w domenie publicznej (a więc takich, co do których wygasły majątkowe prawa autorskie). W większości to literatura piękna, głównie w języku angielskim. Dostępne formaty to: txt, HTML, EPUB, Kindle, Plucker.
  • Online Books Page - baza, zawierającą ok. 10 tysięcy książek w wersji online.

To oczywiście tylko niektóre propozycje. Więcej na temat wyszukiwania w Internecie materiałów do pracy dyplomowej w najnowszej książce Kreatywna praca dyplomowa. Jak napisać fascynujący tekst naukowy, która ukaże się w październiku.

Przeczytaj także:

Jak stworzyć tezę pracy dyplomowej

Jak unikać pretensjonalności w stylu naukowym

Jak budować akapity

Argumentowanie w tekście naukowym

Jak dopracować tekst

Jak stworzyć plan pracy dyplomowej

Jak sformułować temat pracy dyplomowej

Czytanie SQ3R

Zotero – narzędzie porządkujące zasoby internetowe