warunkiem pisania dobrych tekstów naukowych jest krytyczne, a przede wszystkim kreatywne czytanie innych tekstów naukowych. Istnieje wiele metod, które pomagają młodym adeptom nauki zmierzyć się z często bardzo zawikłanymi tekstami naukowymi. Jedna z nich nosi nazwę: SQ3R. Brzmi to jak jakiś tajemniczy szyfr. W istocie jest to skrót od kolejnych słów:

S – Survey (Przejrzyj)

Na tym etapie przejrzyj wstępnie tekst. Jeśli jest to książka, weź pod uwagę: wstęp, spis treści, tytuły rozdziałów, grafikę, streszczenie na wewnętrznej stronie okładki, indeks. Jeśli jest to artykuł, przyjrzyj się wprowadzeniu, podziałowi na podrozdziały, grafikom, bibliografii. Wbrew pozorom, taki wstępny ogląd tekstu bardzo pomaga w jego późniejszym zrozumieniu. Książek naukowych zwykle nie czyta się od deski do deski, lecz należy umieć wybrać to, co będzie dla nas najważniejsze.

Q – Question (Zapytaj)

Zadaj pytania autorowi tekstu, dotyczące tematu, kompozycji, a przede wszystkim: własnej wiedzy na dany temat.

Mogą to być następujące pytania:

  • Kim jest autor? Jaką dziedzinę naukową reprezentuje?
  • Jak autor rozumie podstawowe pojęcia, o których pisze?
  • Po co pisze ten artykuł/książkę?
  • Dlaczego dochodzi do takich, a nie innych wniosków?
  • Jaki jest wypływ tego tekstu dla rozwoju nauki?

R1 – Read (Czytaj)

Przeczytaj wybrany tekst, mając wciąż w pamięci swoje pytania. Przeczytaj tekst tyle razy, aż będziesz potrafił na nie odpowiedzieć.

R2 – Recite (Odpowiedz na pytania)

Odpowiedz na zadane pytania własnymi słowami. To pozwoli lepiej zrozumieć tekst. Jeśli nie potrafisz tego zrobić i wciąż zerkasz do tekstu, to znaczy że albo nie zrozumiałeś tekstu i powinieneś go przeczytać jeszcze raz albo że tekst jest niejasny.

R3 – Review (Powtórz)

Przeczytaj tekst raz jeszcze, a następnie odpowiedz na swoje pytania, fragment po fragmencie. Spróbuj wyłuszczyć wszystkie najważniejsze myśli i ustosunkować się do nich.

Zdaję sobie sprawę, że metoda ta wydaje się czasochłonna. Stosowanie wszystkich jej kroków zaleca się przede wszystkim studentom pierwszych lat studiów humanistycznych. Jej celem jest wytworzenie pewnego nawyku. Chodzi o to, by tekstu naukowego nie czytać biernie, a zawsze zadawać mu pytania i choćby w myślach na nie odpowiadać. Krytyczne i twórcze czytanie jest bowiem podstawą pisania dobrych tekstów naukowych.

Więcej na temat technik czytania tekstów naukowych w książce Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy.

Zdjęcie: sxc.hu

Powiązane wpisy:

Jak stworzyć tezę pracy dyplomowej

Jak unikać pretensjonalności w stylu naukowym

Jak budować akapity

Argumentowanie w tekście naukowym

Jak dopracować tekst

Jak stworzyć plan pracy dyplomowej

Jak sformułować temat pracy dyplomowej