choć w Internecie mamy dostęp do ogromnej ilości materiałów, to jednak reguły prawa autorskiego zwykle nie pozwalają na dowolne ich wykorzystanie. Wyjątek stanowią materiały udostępniane na wolnych licencjach. Podczas pisania pracy dyplomowej przydatne mogą się okazać zwłaszcza Otwarte Zasoby Edukacyjne (ang. Open Educational Resources, w skrócie OER). Gdzie i jak ich szukać?

Najlepiej zacząć od Google. W formularzu Wyszukiwania Zaawansowanego w polu Prawa Używania oferuje do wyboru opcje:

 • z dowolną licencją,
 • do darmowego użytku i rozpowszechniania,
 • darmowe nawet do komercyjnego użytku,
 • darmowe do użytku lub modyfikacji.

Odpowiednią opcję należy zaznaczyć i w ten sposób zawęzić wyniki wyszukiwania.

Na wolnej licencji upowszechniane są projekty wiki, z których najsłynniejsza jest Wikipedia. Choć haseł w Wikipedii nie można uznać za wiarygodne źródło naukowe, to można je potraktować dobry punkt wyjścia do głębszego zbadania tematu. Inne projekty Wiki, na które warto zwrócić uwagę to:

 • Wikimedia Commons  – repozytorium multimediów na wolnych licencjach,
 • Wikibooks  – zbiór darmowych i tworzonych wspólnie przez internautów tekstów,
 • Wikiźródła – teksty źródłowe (np. utwory literackie, dokumenty historyczne, cytaty) oraz ich tłumaczenia,
 • Wikiversitybaza otwartych zasobów edukacyjnych z różnych dziedzin akademickich,
 • Wikieducator – baza otwartych zasobów edukacyjnych i serwis społecznościowy dla edukatorów.

Inne ciekawe miejsca w sieci, gdzie można znaleźć zasoby edukacyjne na wolnych licencjach to:

 • Search Creative Commons – wyszukiwarka zasobów zezwalających na dowolne wykorzystanie,
 • OER Commons – ogromna baza materiałów edukacyjnych z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych,
 • MIT Open CourseWare  – materiały edukacyjne udostępnione przez Massachusetts Institute of Technology,
 • Connexions – portal edukacyjny i repozytorium otwartych materiałów edukacyjnych.

Pamiętaj, że wolne licencje nie zwalniają Cię z obowiązku podania nazwiska autora, pierwotnego miejsce publikacji oraz rodzaju licencji.

Więcej na temat korzystania z wolnych zasobów internetowych przy pisaniu pracy dyplomowej w książce Kreatywna praca dyplomowa. Jak napisać fascynujący tekst naukowy.

Przeczytaj także:

Biblioteki cyfrowe pomocą w pisaniu pracy dyplomowej

Jak stworzyć tezę pracy dyplomowej

Jak unikać pretensjonalności w stylu naukowym

Jak budować akapity

Argumentowanie w tekście naukowym

Jak dopracować tekst

Jak stworzyć plan pracy dyplomowej

Jak sformułować temat pracy dyplomowej

Czytanie SQ3R

Zotero – narzędzie porządkujące zasoby internetowe