wiele osób twierdzi, że wstęp pracy dyplomowej powinno się napisać na końcu, ponieważ wtedy będzie się wiedziało, o czym ona jest. Nie dość, że taka strategia kryje w brak rzetelności badawczej, to jeszcze utrudnia dalsze pisanie pracy. Wstęp należy napisać na początku, a po ukończeniu pracy znacząco go przeredagować. Jak napisać wstęp pracy dyplomowej?

Jeśli nie wiesz, co napisać we wstępie, to najprawdopodobniej jeszcze nie wiesz, o czym będzie Twoja praca. Sumienne przeczytanie wszystkich zebranych materiałów i sporządzenie starannych notatek na ich podstawie to za mało. Aby stworzyć dobrą pracę, nie wystarczy tylko pracować, trzeba także myśleć.

Dlatego przed przystąpieniem do pisania wstępu należy sformułować wstępną wersję tezy, a następnie skonstruować orientacyjny plan pracy. Bez sformułowania choćby prowizorycznej tezy i „naszkicowania” wstępnej wersji planu, napisanie wstępu jest niemożliwe. Dlatego zachęcam do zapoznania się z postami o formułowaniu tezy i tworzeniu planu pracy.

Dobrze napisany wstęp ma sprawić, by czytelnik zrozumiał główną myśl pracy nawet nie czytając reszty, a także zachęcać do dalszej lektury.
Aby osiągnąć ten cel, we wstępie:

  • wyjaśnij, jaki sens ma pisanie Twojej pracy,
  • wyznacz centrum i peryferie pracy (napisz, czym się będziesz zajmował, a co tylko wspomnisz),
  • przedstaw temat swojej pracy jako aktualny, interesujący i warty opisania.

Oczywiście, najtrudniej będzie napisać pierwsze zdanie.  Co napisać w pierwszym zdaniu? Najlepiej w zwięzły i interesujący sposób wyjaśnić tytuł pracy. Natomiast w ostatnich zdaniach wstępu jest miejsce na zaprezentowanie tezy jako nowego i świeżego spojrzenia na problem.

Co jeszcze może znaleźć się we wstępie?

  • informacje na temat stanu badań z danej dziedziny,
  • krótki opis omawianego w pracy zagadnienia,
  • pytanie sugerujące problemy, które będziesz starał się wyjaśnić w pracy,
  • tło historyczne (w przypadku prac o profilu historycznym),
  • pochwała/nagana dotychczasowych badań na wybrany przez Ciebie temat.

Wstęp z pewnością przeredagujesz lub może napiszesz od nowa po ukończeniu pracy. W tej ostatecznej będziesz obiecywał znacznie mniej niż w tej pierwotnej i będziesz ostrożniejszy. Pamiętaj, że wstęp nie powinien wykraczać poza to, co zostało powiedziane w pracy.

Więcej na temat pisania wstępu w książce Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy.

Powiązane wpisy:

Przeczytaj także:

Jak pokonać pisarską blokadę

Jak stworzyć tezę pracy dyplomowej

Jak unikać pretensjonalności w stylu naukowym

Jak budować akapity

Argumentowanie w tekście naukowym

Jak dopracować tekst

Jak stworzyć plan pracy dyplomowej

Jak sformułować temat pracy dyplomowej

Czytanie SQ3R

Zotero – narzędzie porządkujące zasoby internetowe

Jak korzystać z wolnych zasobów internetowych

Biblioteki cyfrowe pomocą w pisaniu pracy dyplomowej