dobrnąłeś już do końca pracy dyplomowej? W takim razie przed Tobą ostatnie wyzwanie: napisanie zakończenia. Wbrew pozorom, jest to zadanie trudne i nie należy go lekceważyć. Przede wszystkim zakończenie nie jest streszczeniem pracy. To ponowna konfrontacja z tematem i przedstawienie własnych, wyrazistych wniosków. Jak napisać zakończenie?

Pisanie zakończenia to jeden z najprzyjemniejszych etapów tworzenia pracy dyplomowej. I to wcale nie dlatego, że jest już etapem ostatnim. Zakończenie to takie miejsce w pracy, w którym możesz sobie pozwolić na powiedzenie czegoś tylko i wyłącznie od siebie, bez wspierania się na danych, faktach czy autorytetach. Ale pamiętaj, że cokolwiek napiszesz w zakończeniu zawsze musi odwoływać się do tego, co już napisałeś. To nie mogą być całkowicie nowe wnioski, które w żaden sposób nie wypływają z Twojej pracy.

Co może się znaleźć w zakończeniu pracy dyplomowej?

  • pytanie motywujące czytelnika do zastanowienia się nad problemem przedstawionym w tekście.
  • komentarz prezentujący Twoje własne zdania na temat zaprezentowanych wcześniej wniosków
  • emocjonalny apel odsłaniający przed czytelnikiem Twoje nadzieje, obawy.

Zakończenie to jakby druga teza, która wprawdzie nawiązuje do tezy zamieszczonej we wstępie, lecz wzbogacona o wiedzę, spostrzeżenia i wnioski, pojawiające się w pracy.  Nie powinna ona znacząco różnić się od tezy początkowej, ale dobrze jest trochę od niej odstąpić – dzięki temu pokażesz, że pisanie pracy czegoś Cię nauczyło, zmieniło choćby trochę Twój sposób myślenia. Najpiękniejsze w pisaniu jest to, że nigdy nie wiesz do końca, dokąd Cię ono doprowadzi.

Zdjęcie: sxc.hu

Powiązane wpisy:

Jak pokonać pisarską blokadę

Jak stworzyć tezę pracy dyplomowej

Jak unikać pretensjonalności w stylu naukowym

Jak budować akapity

Argumentowanie w tekście naukowym

Jak dopracować tekst

Jak stworzyć plan pracy dyplomowej

Jak sformułować temat pracy dyplomowej

Jak napisać wstęp pracy dyplomowej

Jak cytować w pracy dyplomowej

Czytanie SQ3R

Zotero – narzędzie porządkujące zasoby internetowe

Jak korzystać z wolnych zasobów internetowych

Biblioteki cyfrowe pomocą w pisaniu pracy dyplomowej