sztuka pisania tekstów dla Internetu, czyli webwriting, to nie kolejne modne angielskie słowo, ale umiejętność, jaką powinien posiąść każdy, kto publikuje w Sieci. Przede wszystkim, trzeba wyzbyć się niektórych nawyków związanych z pisaniem tekstów drukowanych i zacząć pisać teksty swoiście internetowe. Jak to zrobić?

Tekst w Internecie podlega zmianom: staje się bardziej otwarty, dynamiczny, ulotny, niematerialny, przytłoczony przez grafikę czy wideo. Mimo to, wciąż jest ważny. W sieci poszukujemy przede wszystkim treści, a tekst spośród wszystkich środków przekazu oddaje treść najprecyzyjniej. Możemy skusić internautę grafiką lub ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, ale jeśli nie znajdzie treści na naszej stronie, najprawdopodobniej nie będzie do niej wracał.

Tekst na ekranie nie jest tym samym, czym tekst przeznaczony do druku. Za sprawą kina i telewizji ekran był dotychczas domeną obrazów. Dlatego w Internecie tekst pojmujemy trochę jako obraz – bardziej do oglądania/przeglądania niż czytania. Jeśli już czytamy, to nieuważnie i niecierpliwie, mniej zapamiętujemy.

O tym, że nasz odbiór przebiega inaczej świadczą badania eye-tracking, pokazujące podróż naszego oka po ekranie. Wyniki tych badań pokazują, że dla niecierpliwego przeglądacza najważniejsza jest lewa, górna część ekranu. Należy więc przywiązywać wagę do tytułu, a także górnych partii tekstu (lead, pierwszy akapit), a słowa kluczowe umieszczać w miarę możliwości gęściej po lewej stronie.

Jak sprawić, by tekst w Internecie nie tylko dobrze się czytało, ale i przeglądało? Należy kierować się podstawowymi zasadami webwritingu. Tekst powinien być:

– zwięzły i rzeczowy (krótszy o ok. 50% od swojego drukowanego odpowiednika)

– przejrzysty (krótkie akapity, nagłówki nad akapitami, wyliczenia, tabele)

– czytelny (czcionka bezszeryfowa, brak kursywy i wersalików, wytłuszczenia)

– napisany prostym językiem (brak zdań wielokrotnie złożonych, synonimów, rzeczowników odczasownikowych czy łańcuchów rzeczowników)

– hipertekstowy (linki najlepiej umieszczać na końcu akapitu i opisywać konkretnie, unikając enigmatycznych „Kliknij tutaj” lub „Więcej”)

– konwersacyjny (zwroty na „ty” do czytelnika, pytania do czytelnika, tryb rozkazujący w celu nakłonienia do działania).

Jako że tekst w Internecie podlega ciągłym modyfikacjom, można go też w każdej chwili dostosować do zasad webwritingu. Więcej na temat pisania dla Internetu w książce Webwriting. Zachęcam także do przeczytania obszernej recenzji książki Webwriting autorstwa Pawła Szczepańca.

Przeczytaj także:

Jak sformułować tytuł tekstu internetowego

Zasada odwróconej piramidy

Jak zwiększyć konwersacyjność tekstu internetowego

Gdzie wstawiać i jak opisywać linki