dziś uczestnicy seminariów dyplomowych zwykle samodzielnie wybierają temat. Taka wolność wyboru bywa niebezpieczna. Niektórzy decydują się temat, który nie zostały dotąd przez nikogo opracowany, inni traktują dawno zbadane zagadnienia jak własne odkrycia. Jak sformułować dobry temat pracy dyplomowej?  

Temat powinno się sformułować we wstępnej fazie pracy. „Doklejanie” tematu do napisanej już pracy nigdy nie daje dobrych rezultatów. Oczywiście, stworzony na początku temat będzie podczas pisania pracy wielokrotnie będzie podlegał modyfikacjom, jednak do owego wstępnego sformułowania należy podjeść poważnie. Każdorazowa modyfikacja tematu to konieczność zapoznania się z nową literaturą. Im precyzyjniej sformułujesz temat na samym początku, tym lepiej ukierunkowana będzie Twoja praca i tym większa szansa, że obronisz się w terminie.

Dobry temat pracy dyplomowej powinien być:

  • naukowy

Wydaje się to oczywiste, ale tematy wybierane przez studentów często mają charakter hobbystyczny, a nie naukowy. Twoja ulubiona gra komputerowa czy zespół, którego piosenek często słuchasz nie musi być wcale dobrym materiałem na pracę naukową. W bibliografii powinny przeważać źródła naukowe, a nie publicystyczne, do których zmuszeni są odwoływać się autorzy tematów hobbystycznych.

  • wąski

Wiele osób sądzi, że aby zapełnić ilość wymaganych stron pracy dyplomowej, musi sformułować temat w sposób maksymalnie szeroki. Nic bardziej błędnego. Dobra praca dyplomowa powinna przynajmniej w jakimś stopniu wyczerpać temat. Nie sposób napisać wyczerpującej pracy na temat Pojęcie czasu w kulturze.
Jeśli Twój pomysł na temat pracy jest zbyt szeroki, postaraj się go ograniczyć, wybierając aspekt tematu: (np. ze szczególnym uwzględnieniem…), określając granice czasowe lub źródła i obszary badania (np. jeden lub dwóch autorów, wybrana grupa respondentów itp.)
Zawężając temat napiszesz lepszą, bardziej wnikliwą lub nawet wybitną pracę, a przy tym nie narazisz się na zarzut, że nie wyczerpałeś tematu.

  • zrozumiały

Powiedz wprost, co zamierzasz badać. Temat pracy dyplomowej powinien być niejako jej mikrostreszczeniem, ale i dawać czytelnikowi przedsmak tego, co w niej znajdzie, a więc postawionej w pracy tezy.

  • ukazujący zjawisko w nowym świetle

Oryginalny temat wcale nie musi dotyczyć jakiegoś modnego aktualnie zjawiska czy być ciekawie sformułowany. Liczy się przedstawienie tematu w sposób odkrywczy, co osiąga się poprzez postawienie niebanalnej tezy, przeprowadzenie przekonującej argumentacji czy wysnucie nieszablonowych wniosków. Można zatem napisać oryginalną pracę na temat twórczości Elizy Orzeszkowej lub nudną, schematyczną pracę o grze komputerowej.

Samodzielny wybór tematu daje Ci szansę, że będziesz się zajmował tym, co najbardziej Cię interesuje. Może to stać się pretekstem do napisania ciekawej pracy, ale wcale nie musi. Własne zainteresowania należy zawsze skonfrontować ze stanem badań z danej dziedziny i wybrać taki aspekt tematu, który daje szansę na napisanie pracy wnikliwej, ciekawej, a może nawet: odkrywczej.

Więcej na temat formułowania tematu pracy dyplomowej w książce Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy.

Zdjęcie: sxc.hu

Przeczytaj także:

Jak pokonać pisarską blokadę

Jak stworzyć tezę pracy dyplomowej

Jak unikać pretensjonalności w stylu naukowym

Jak budować akapity

Argumentowanie w tekście naukowym

Jak dopracować tekst

Jak stworzyć plan pracy dyplomowej

Czytanie SQ3R

Zotero – narzędzie porządkujące zasoby internetowe

Jak korzystać z wolnych zasobów internetowych

Biblioteki cyfrowe pomocą w pisaniu pracy dyplomowej