plan jest nieocenioną pomocą podczas pisania pracy dyplomowej. Przed rozpoczęciem pisania pozwala uporządkować myśli. Podczas pisania jest punktem odniesienia i mapą pracy. Wreszcie, staje się jej spisem treści. Dobry plan daje poczucie bezpieczeństwa i przeświadczenie, że wiesz, dokąd zdążasz. Jak stworzyć plan pracy?

Praca dyplomowa jest jak partia szachów składająca się z wielu ruchów, w której, chcąc dać mata przeciwnikowi, musisz od początku zaplanować kilka kolejnych ruchów, w przeciwnym bowiem razie nigdy nie osiągniesz celu. [Umberto Eco]

Na początku powinieneś zdecydować się na rodzaj planu, a tym samym: wybrać strukturę pracy. Oto kilka popularnych rodzajów planów:

Plan dedukcyjny (od ogółu do szczegółu)
Rozwija się od koncepcji ogólnej i zmierza do konkretnych aspektów danego tematu. Jeśli decydujesz się na taki porządek pracy, musisz zadać sobie pytanie: Jakie szczegóły, fakty, przykłady mogę opisać, by wesprzeć moją tezę?

Plan indukcyjny (od szczegółu do ogółu)
Składa się z serii argumentów, które na końcu prowadzą do tezy. Jeśli decydujesz się na taki porządek pracy, musisz zadać sobie pytanie: Jakie argumenty wspierają moją tezę? Jakie znaczenie mają one dla sprecyzowania tezy pracy?

Plan dialektyczny (teza/antyteza/synteza)
Przydaje się w pracach o charakterze interpretacyjnym. Jeśli wybierasz tę strukturę, to musisz zastanowić się: co przemawia za tezą? Co przemawia przeciwko tezie? W jaki sposób można pogodzić te sprzeczności?

Plan chronologiczny
Stosuje się w pracach, których celem jest ukazanie rozwoju danego zjawiska w czasie. Jeśli decydujesz się na plan chronologiczny, pomyśl, na jakie okresy można podzielić opisywany przez Ciebie proces/problem i jak się on rozwija na poszczególnych etapach.

Plan przyczynowo-skutkowy
Pasuje do tych prac, które pokazują wzajemne warunkowanie się różnych zjawisk, problemów. Wypunktuj przyczyny i rezultaty, o których chcesz pisać, a następnie zastanów się, w jaki sposób owe przyczyny mogły wpłynąć na rezultaty i jakie dalsze rezultaty można przewidzieć.

Niezależnie od tego, na który z planów się zdecydujesz, pamiętaj, że jest to tylko punkt odniesienia, w każdej chwili możesz go zmienić. Zamiast dostosowywać swoje pomysły za wszelką cenę do raz stworzonego planu, lepiej po prostu zmień plan.
Przygotuj się na to, że wersja ostateczna planu będzie różniła się od wersji pierwotnej. To dobry znak, który świadczy o tym, że pisanie pracy czegoś nowego Cię nauczyło.

Więcej na temat tworzenia planu pracy dyplomowej w książce Kreatywna praca dyplomowa.

Zdjęcie: sxc.hu

Powiązane wpisy:

Jak pokonać pisarską blokadę

Jak stworzyć tezę pracy dyplomowej

Jak unikać pretensjonalności w stylu naukowym

Jak budować akapity

Argumentowanie w tekście naukowym

Jak dopracować tekst

Jak stworzyć plan pracy dyplomowej

Jak sformułować temat pracy dyplomowej

Czytanie SQ3R

Zotero – narzędzie porządkujące zasoby internetowe

Jak korzystać z wolnych zasobów internetowych

Biblioteki cyfrowe pomocą w pisaniu pracy dyplomowej