zebrałeś już materiały, wybrałeś temat i stworzyłeś plan pracy dyplomowej. Czy możesz już rozpocząć pisanie? Tak, jeśli…oprócz tego sformułowałeś jeszcze tezę pracy dyplomowej. Jest to właściwie podstawowe zadanie, jakie staje przed każdym piszącym pracę dyplomową. Co to jest teza i jak ją stworzyć?

Jeśli nie sformułowałeś tezy pracy, to znaczy, że jeszcze nie wiesz, o czym chcesz pisać. I nic tu nie pomogą starannie posegregowane notatki czy precyzyjnie opracowany plan. To teza jest sercem pracy dyplomowej. Bez niej Twoja praca będzie schematyczna i nudna, a jej pisanie stanie się dla Ciebie uciążliwym zajęciem.

W największym skrócie teza jest tym, co chcesz swoją pracą ogłosić światu. Teza to nie to samo co temat pracy. Jest niejako odpowiedzią na problem badawczy w tym temacie postawiony. Teza to sedno Twoich przemyśleń na wybrany przez Ciebie temat. Jest też czymś więcej niż tylko główną myślą pracy – pokazuje sposób rozumowania, styl myślenia autora.

Niestety, wielu studentów pracuje wg następującego schematu: zbierają materiały, sumiennie sporządzają notatki na ich podstawie, a następnie je porządkują i relacjonują w swojej pracy. Po wykonaniu wszystkich tych zadań doklejają do swojego tekstu jakąś zgrabnie brzmiącą pseudo-tezę, która nie wnosi nic twórczego ani odkrywczego. Dodatkowo, w trakcie pisania nieustannie dopasowuje tezę do tego, co już napisali.

Autorzy takich prac i takich tez nie dają sobie żadnej szansy na odkrycie czegoś nowego. Zamiast tego w swojej potulnej i smętnej relacji z przebytych lektur udowadniają jedynie to, że je przeczytali i zrozumieli. Nic dziwnego, że powstała w taki sposób praca dyplomowa zieje nudą, a jej pisanie nie przynosi autorowi żadnej satysfakcji.

Prawda jest taka, że jeśli w wykonywane jakiegoś zadania (w tym wypadku: pisania pracy dyplomowej) nie włożymy ani cząstki siebie, będzie ono nam obce i obojętne. A przecież może być inaczej. Praca dyplomowa ma udowodnić, że potrafisz samodzielnie myśleć. Najlepszym dowodem samodzielności myślenia jest właśnie ciekawa teza.

Taka właśnie prowokująca do myślenia teza nie jest wypadkową przeczytanych lektur. Nie jest to także jakiś słuszny i ogólnie przyjęty sąd, z którym każdy bez trudu mógłby się zgodzić. Stawianie tezy nie ma nic wspólnego z poszukiwaniem złotego środka.

Aby sformułować taką tezę musisz uwierzyć, że potrafisz powiedzieć coś absolutnie świeżego i nowego na wybrany przez Ciebie temat. Tylko wtedy Twoja praca będzie tętniła radością odkrywcy i nie stanie się wymuszonym wywodem autora ślęczącego nad książkami z przymusu.

Jaka powinna być teza?

Tezą może być pomysł interpretacyjny, ciekawe porównanie, efekt wnikliwej analizy, nowe rozwiązanie, wykazanie związku czy wpływu. Rzecz jasna, treść tezy jest uzależniona od dziedziny, którą się zajmujesz. Mimo to, każda teza powinna być:

  • odważna:

Powinieneś dać do zrozumienia, że jesteś świadomy swojej wiedzy i pewny siebie, co oczywiście nie może przerodzić się w zuchwalstwo. Postawienie odważnej tezy musi być poparte dużą wiedzą.

  • zrozumiała:

Powiedz jasno i otwarcie, co chcesz udowodnić w swojej pracy

  • twórcza:

Nie powtarzaj tez już dawno postawionych, a tym bardziej nie kompiluj ich. Nie wznawiaj też dawno zamkniętych dyskusji.

  • sugestywna:

Sformułuj tezę w taki sposób, by prowokowała, zadziwiała, intrygowała.

  • otwarta:

Niech Twoja teza daje asumpt do namysłu i pretekst do dalszych badań

Stworzenie takiej tezy to duże wyzwanie. Jest to jednak jedyna szansa na napisanie ciekawej pracy. Dobrą tezę poznaje się po tym, że ewoluuje ona podczas pisania , ulega zmianom, a przez to: staje się zapisem procesu myślowego autora. Aby to osiągnąć, trzeba stworzyć wstępny projekt tezy już na początku pracy, a nie dodawać ją na siłę do już napisanego tekstu.

Więcej na temat tworzenia tezy w książce Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy.

Zdjęcie: sxc.hu

Powiązane wpisy:

Jak pokonać pisarską blokadę

Jak unikać pretensjonalności w stylu naukowym

Jak budować akapity

Argumentowanie w tekście naukowym

Jak dopracować tekst

Jak stworzyć plan pracy dyplomowej

Jak sformułować temat pracy dyplomowej

Czytanie SQ3R

Zotero – narzędzie porządkujące zasoby internetowe

Jak korzystać z wolnych zasobów internetowych

Biblioteki cyfrowe pomocą w pisaniu pracy dyplomowej