na pytanie, z czego składa się powieść, można odpowiedzieć na różne sposoby. Z punktu widzenia warsztatu pisarskiego trzeba powiedzieć, że powieść składa się z przeplatających się scen i sequeli. Scena opisuje konflikt, a sequel tłumaczy reakcje bohatera. Jak tworzyć sceny i sequele?

Dwigh V. Swain ujmuje tę zasadę w sposób obrazowy, pisząc, że „opowieść jak pasmo górskie jest to szereg szczytów i dolin.” Szczyty to sceny, a doliny – sequele.

Co to jest scena?

Scena pokazuje, w jaki sposób bohater zmaga się z przeciwnościami w konkretnej sytuacji. Dzięki scenie czytelnik ma zwrócić uwagę na przedstawione wydarzenie czy cechę charakteru bohatera. Scena popycha akcję, sprawia, że sytuacja bohatera ulega zmianie.
Tematem sceny jest konflikt, a więc moment, gdy bohater napotyka na przeciwności. Warto pamiętać, że konflikt to nie koniecznie kłótnia czy bójka, ale wszelkie wydarzenie, które utrudnia bohaterowi osiągnięcie upragnionego celu.
Pod koniec sceny sytuacja bohatera powinna się znacząco pogorszyć. Najlepiej, żeby scena skończyła się katastrofą: wydarzeniem nagłym, tragicznym w skutkach, ale i logicznie wynikającym z dotychczasowego rozwoju akcji. Bohater będzie się odtąd zastanawiał, jak wybrnąć z okropnych konsekwencji, w które wpędziła go katastrofa, a to dobry temat do sequelu.

Co to jest sequel?

Sequel to łącznik, most, przejście między dwiema scenami. Gdyby tekst literacki zbudowany był z samych scen, czytelnik nie miałby chwili oddechu ani czasu, by zrozumieć bohatera, wybaczyć mu czy też zidentyfikować się z nim.
Sequel tłumaczy reakcję bohatera na scenę, która się właśnie zakończyła. Koncentruje się więc na dominujących emocjach bohatera. Dzięki sequelom działania bohatera wydają się wiarygodne i logiczne. Sequel pokazuje, jak bohater podejmuje decyzję co do dalszego postępowania. Podjęta przez bohatera decyzja łączy sequel z kolejną sceną.

Należy zachować równowagę między scenami a sequelami. Jeśli historii brakuje dynamiki, powinno się rozbudować sceny. Jeżeli natomiast postaci wydają się się mało wiarygodne, przyda się praca nad sequelami.

Źródło: Dwight V. Swain, Warsztat pisarza, Józefów 2010.

Powiązane wpisy:

Chcesz zwiększyć napięcie? Zawieś akcję.

Strzelba Czechowa i jak ją zawiesić na ścianie na 6 sposobów

Niespodziewany zwrot akcji na 6 sposobów

Chcesz, żeby Twoja powieść została sfilmowana? Wypróbuj techniki scenarzystów.

Jak zbudować napięcie