dobry tekst naukowy musi wykazać się przekonującą argumentacją. Należy zatem posiąść sztukę dobrego argumentowania, na którą składa się znajomość:

 • struktury argumentowania,
 • odpierania kontrargumentów,
 • rozpoznania fałszywej argumentacji.

Struktura argumentowania

Celem argumentowania jest poparcie jakiegoś twierdzenia, dlatego też argumenty muszą przywoływać jak najwięcej „materiału dowodowego”, wspierającego postawioną w pracy tezę. Mogą to być:

 • fakty,
 • dane statystyczne,
 • wypowiedzi ekspertów i autorytetów,
 • anegdoty,
 • studia przypadku,
 • przykłady.

Odpieranie kontrargumentów

Tekst naukowy to nie tylko wywód złożony z własnych argumentów. Należy wykazać się doskonałą znajomością kontrargumentów.  Trzeba  gruntownie je poznać, a następnie przyjąć bądź obalić.

Rozpoznawanie fałszywej argumentacji

Znajomość błędów w argumentacji pozwala uniknąć ich we własnym wywodzie oraz, co ważniejsze, zidentyfikować je w innych tekstach naukowych. Oto typowe błędy w argumentacji naukowej:

 • subiektywne podporządkowanie innych tekstów naukowych własnej tezie,
 • stosowanie niesprawdzonych argumentów,
 • nadużywanie cytatów, pochodzących od autorytetów,
 • uogólnienia,
 • banalizowanie, upraszczanie,
 • budowanie fałszywych tez i ich obrona.

na podstawie: L.von Werder, Kreatives Schreiben von wissenschaftlichen Hausarbeiten und Referaten.

Powiązane wpisy:

Przeczytaj także:

Jak stworzyć tezę pracy dyplomowej

Jak unikać pretensjonalności w stylu naukowym

Jak budować akapity

Argumentowanie w tekście naukowym

Jak dopracować tekst

Jak stworzyć plan pracy dyplomowej

Jak sformułować temat pracy dyplomowej

Czytanie SQ3R