podczas pisania tekstu literackiego, edytor tekstu może okazać się niewystarczającym narzędziem. W głowie autora kłębi się zwykle wiele zarysów postaci, obrazów, fragmentów scen. Aby nad nimi zapanować przydatny może okazać się program yWriterdarmowe narzędzie do tworzenia tekstów literackich.

Jak pracować z programem yWriter?

Po zainstalowaniu programu, najpierw trzeba stworzyć i nazwać swój projekt. Następnie można skorzystać z zakładek, takich jak Characters (bohaterowie), Items (przedmioty) czy Locations (miejsca) do opisania kolejnych pomysłów i „warstw” naszej opowieści.

Przykładowo, zakładka Characters umożliwia szczegółowe opisanie każdego z bohaterów. Dzięki tej funkcji możemy wzbogacić nasze początkowe mgliste wyobrażenia o takie informacje jak: imię, status bohatera (pierwszo- czy drugoplanowy), krótki opis, biografia, a nawet dołączyć zdjęcie, które pomoże nam w opisie wyglądu zewnętrznego bohatera. Wygląda to następująco:

Zakładki Items i Locations pozwalają nam w podobny sposób opisać przedmioty i miejsca pojawiające się w tekście, a także dołączyć ich zdjęcie.

yWriter pomaga również w ustrukturyzowaniu tekstu. Podczas pracy z programem, dodaje się kolejne rozdziały i przyporządkowuje do nich sceny. Lista rozdziałów znajduje się w oknie po lewej stronie. Aby dotrzeć do miejsca, nad którym chcemy pracować, nie trzeba więc przewijać długiego dokumentu, wystarczy jedynie kliknąć w nazwę wybranego rozdziału, a następnie – wybranej sceny.

Pisanie scen jest najważniejszą i najbardziej rozbudowaną funkcją programu. Tekst piszemy w okienku edycyjnym. Scenie podporządkowujemy wcześniej opisanych bohaterów, przedmioty, miejsca. Możemy także określić takie parametry jak: typ sceny, jej ważność, status (brudnopis, pierwsza wersja, ostateczna wersja itp.), a nawet ocenić poziom napięcia czy humoru oraz wyznaczyć czas trwania sceny. Okienko edycyjne przykładowej sceny wygląda tak:

yWriter może pomóc także w wykształceniu samodyscypliny, tak potrzebnej w samodzielnej pracy pisarza. Program generuje statystyki, informujące o tym, ile słów napisaliśmy danego dnia i o ile posunęła się nasza praca. Możliwe jest także drukowanie dokumentów.

Program jest darmowy, można go ściągnąć pod tym linkiem.

Przeczytaj także:

Jak zaplanować powieść

Pisanie automatyczne

Mapa myśli w warsztacie pisarza

Czym jest natchnienie

Jak stworzyć plan pracy dyplomowej